10. 7. 2021.

Posjet Banja Luci

U subotu 10. srpnja 2021. sudjelovao sam na radnom sastanku vezanom za provedbu projekta Europskoga centra za mir i suradnju u Banja Luci. U sklopu sastanka organizirano je razgledavanje trapističkoga samostana "Marija Zvijezda" gdje su predstavljeni nacrti za izgradnju Kuće susreta.

Više

18. 6. 2021.

Oblikovanje Europe

Na 47. Paneuropskim danima u Marxovu rodnom gradu Trieru govorio sam o reformi europske demokracije. Založio sam se za stavljanje težišta na odlučivanje građana te na izgradnju europske javnosti i snažnije konstituiranje europskoga demosa.

Više

11. 6. 2021.

Seminar o obrazovanju

Održao sam izlaganje na međunarodnom seminaru „Obrazovanje i cjeloživotno učenje – što donosi 'novo normalno' vrijeme?“. Govorio sam o idealu integrativne humanističke naobrazbe i obrazovnim kompetencijama za digitalno doba.

Više

7. 5. 2021.

Dan Europe

Sudjelovao sam u okruglom stolu »Prošlost, sadašnjost i budućnost Europske unije«, koji je u povodu Dana Europe organizirala Hrvatska paneuropska unija u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel.

Više

8. 4. 2021.

Ispravak

U Hrvatskom tjedniku objavljen je 8. travnja 2021. ispravak neistinitih tvrdnja pod naslovom „Ugled Fakulteta narušava širitelj klevetničkih tvrdnja koji ga svojim objedama dovodi u 'izvanredno stanje'“.

Više

Kontakt

Sveučilište u zagrebu
Hrvatski studiji
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d
HR-10000 Zagreb
E-adresa