9. 2. 2017.
images/podrska.jpg

Zahvaljujem svima koji su se javno usprotivili neosnovanim optužbama protiv mene i načinu na koji su one iznesene. Među njima su istaknuti hrvatski znanstvenici u inozemstvu, članovi domaće akademske zajednice, novinari i – na što sam osobito ponosan – moji studenti.

“Želimo pružiti potporu dostojanstvu cijele akademske zajednice, odnosno suprotstaviti se paušalnim ocjenama te medijskom omalovažavanju kolege profesora i ministra.”

“Važno je koje vizije i projekte ima Ministar za kvalitetniju edukaciju mladih i razvoj originalnije znanosti. Kad ćemo početi razgovarati o suštini? Osobno bih izabrao da mi avionom upravlja kompetentan pilot koji je pravio greške nego bezgrešni nekompetentni pilot.” – Prof. dr. Miroslav Radman

“Nastavak difamacije, koji prerasta u pravi medijski linč i mobbing, fokusiran je na nedokazanu optužbu i osudu za plagijat krnjega Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju upitne legitimnosti, optužbu koja je prethodno bila odbačena kao neutemeljena od strane dva nadležna sveučilišna etička povjerenstva.”

“Držimo da su optužbe upućene prof. dr. sc. Pavi Barišiću neutemeljene i da se krajnje zlonamjerno želi ugroziti njegov profesionalni, ali i moralni integritet.”

“Ovakvo medijsko prosuđivanje prije nego što je ministar i dobio realnu priliku za rad doista ne pridonosi razvoju znanosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.”

“Neovisno od onoga što jesu ili nisu rekla nadležna tijela na sveučilištima u Splitu i Zagrebu, odnosno etičko vijeće Sabora, po savjesti smatram da kolega Barišić nije plagirao, tj. da njegov propust u citiranju nije plagijat u smislu opće i u smislu kaznene definicije tog pojma.”

“Odbor djeluje u neskladu sa zakonima i Ustavom, a cijeli slučaj je za akademsku zajednicu riješen još prije pet godina izjašnjavanjem etičkih odbora na sveučilištima.”

“Kao studenti profesora Barišića [...] tvrdimo da je njegov znanstveni, nastavnički i moralni integritet neupitan, te smatramo da ga se, i to počevši od prvog dana kada je izabran za ministra, nastoji nepravedno osuditi, ocrniti i obezvrijediti.”

“Samoinicijativno inkvizicijsko moraliziranje potiče sumnju u prirodu motivacije i moral moralizatora.” – Prof. dr. Miroslav Radman

“Pismo dr. Đikića sadržajno je gotovo identično prvotnoj prijavi za plagijat koju je protiv dr. Barišića nekolicina nastavnika uputila prije gotovo šest godina. Tu su prijavu pisali znanstvenici koji su – za razliku od dr. Đikića – većim dijelom aktivni na znanstvenome području kojim se inkriminirani članak i bavi. A dva su Etička povjerenstva ovu prijavu odbacila još prije nekoliko godina.” – Prof. dr. Slobodan Vukičević

“Član Francuske akademije znanosti i umjetnosti, Sveučilišta u Parizu i MEDILS-a u Splitu Miroslav Radman ističe kako “ne vidi ništa pozitivno u metodama recentnoga medijskog predatorstva ciljanog na osobu profesora Pave Barišića.”

“Time je taj slučaj za sveučilišta okončan i nije bilo osnove za ponovljeno, odnosno dvostruko postupanje, posebice pet godina nakon okončanja slučaja od strane Odbora za etiku u znanosti i visokome obrazovanju.”

“Članove Odbora za etiku akademik Paar smatra nekompetentnima jer među njima nema stručnjaka iz područja filozofije. ›To mišljenje nije znanstveno utemeljeno. Po tom kriteriju dokazani plagijator je i Einstein, i to za svoje djelo otkrića teorije relativnosti‹.”

“Postupci Odbora za etiku – od samovoljnog proširivanja vlastitih ovlasti, preko etičkih povreda vlastitog Poslovnika do formalno upitnog, a sadržajno inkompetentnog sastava – ukazali su na cijelu vertikalu društvenih opasnosti nastalu ugrožavanjem sveučilišne autonomije.”

“Svakom se znanstveniku može dogoditi da u nekom trenutku zaboravi navesti referenciju, a da to nimalo ne dovodi u pitanje vrijednost njegova znanstvenog rada.”

“Napose osuđujemo medijski linč kojemu je ministar izvrgnut, pogotovo s obzirom n to da su znanstvene i sveučilišne ustanove odbacile optužbe za navodni plagijat.”

“Kao francuski sveučilišni profesor i pravnik, duboko povezan sa zemljom svojih obiteljskih korijena i zabrinut za budućnost Hrvatske – svoje domovine oduvijek i zauvijek – ne mogu, a da ne osudim sramotne smicalice onih koji manipuliraju navodno ›etičkom‹ argumentacijom kako bi poravnali račune niske politikantske prirode i diskvalificirali jednog sveučilišnog profesora u njegovim ministarskim funkcijama u službi države.”

“Ako se želi znati zašto je prof. dr. sc. Barišić napadan, to se neće moći razumjeti iz optužaba, nego jedino ako se identificiraju motivi onih koji pokreću tu grotesknu hajku.”

“Sama činjenica da je prof. Đikić trebao napraviti logičku pogrešku kako bi izveo zaključak koji mu odgovara ukazuje na to da je istina suprotna od njegovog zaključka: ono što je prof. Barišić napravio nije plagijat.”

“Prof. dr. sc. Pavo Barišić kao sveučilišni profesor jedan je od najomiljenijih nastavnika s visokim ocjenama studenata za svoj rad, a što potvrđuju rezultati anonimnih i dobrovoljnih studentskih anketa u koje kao rektor imam uvid.”

“Senat Sveučilišta u potpunosti je prihvatio [...] očitovanje i aktivnosti Rektorskog zbora RH i izrazio jednoglasnu podršku prof. dr. sc. Pavi Barišiću, ministru znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.”

“Osuđujemo način rada Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju RH, koji je u svom radu prekršio ovlasti i postupao suprotno etičkim načelima i temeljnim vrijednostima za koje bi se Odbor trebao zalagati.”

“Eventualne sumnje u pristranost u postupanju pred etičkim tijelima u prethodnom postupku mogle su se riješiti bez medijskog linča i medijskog eksponiranja involviranih aktera, tim više što Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju zaprimljeni predmet nije rješavao čak punih šest godina.”

“Nažalost, ovih dana svjedoci smo ponašanja koja su u suprotnosti sa stečevinama cviliziranog društva, ponašanja koja u akademskim krugovima stvaraju loše okruženje i atmosferu nepovjerenja u rad prof. dr. sc. Pave Barišića, ne samo kao znanstvenika već i ministra znanosti i obrazovanja.”

“Odbor je u svom radu djelovao izvan zakonskih okvira i u suprotnosti s vladavinom prava ne poštujući utvrđene postupke i procedure, a posebice ne uvažavajući autonomiju sveučilišta.”

“Izražavamo zabrinutost zbog orkestriranih napada na prof. dr. sc. Barišića, istaknutog člana akademske zajednice, stručnog, kompetentnog, cijenjenog te omiljenog profesora.”

Kontakt

Sveučilište u zagrebu
Hrvatski studiji
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d
HR-10000 Zagreb
E-adresa