10. 5. 2019.
images/os_izgledi-izazovi.jpg

U sklopu obilježavanja Dana Europe sudjelovao sam na okruglom stolu koji su organizirali Hrvatska paneuropska unija i Zaklada Hanns Seidel.

Program

Kontakt

Sveučilište u zagrebu
Hrvatski studiji
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d
HR-10000 Zagreb
E-adresa