14. 10. 2017.
images/sukob_interesa.jpg

Povjerenstvo za sukob interesa odbacilo je prijavu u vezi s financiranjem časopisa, udruga i knjiga – još jednu u nizu neutemeljenih optužaba.

Večernji list, 13. 10. 2017.

Kontakt

Sveučilište u zagrebu
Hrvatski studiji
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d
HR-10000 Zagreb
E-adresa