7. 7. 2017.
images/Intervju_JL_6-7-2017.jpg

Kada je nedavno predstavljena nova knjiga filozofa Pave Barišića Ideal vladavine puka, bivši ministar znanosti dr. Ante Čović rekao je da bi bolji naslov bio “ajme majko, demokracija” i da se Barišiću divi što je zadržao entuzijazam devedesetih. (Jurica Körbler u uvodu intervjua)

Jutarnji list – 6. 7. 2017.

Kontakt

Sveučilište u zagrebu
Hrvatski studiji
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d
HR-10000 Zagreb
E-adresa