30. 12. 2019.
images/universitas.jpg

Hrvatske sveučilišne novine Universitas objavile su razgovor sa mnom kao dekanom Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu: „Fakultet koji će promicati hrvatski kulturni i nacionalni identitet“.

Universitas u PDF-u

Kontakt

Sveučilište u zagrebu
Hrvatski studiji
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d
HR-10000 Zagreb
E-adresa