10. 12. 2019.
images/hrvatski_studiji.jpg

Odluka je donesena na temelju Elaborata o provođenju statusne promjene sveučilišnoga odjela Hrvatskih studija kao podružnice Sveučilišta u Zagrebu u status ustanove u sastavu Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Fakultet hrvatskih studija. U Elaboratu je utvrđeno ispunjavanje uvjeta i opravdanost statusne promjene podružnice Sveučilišta u Zagrebu (prema Zakonu o ustanovama) i sveučilišnoga odjela Hrvatskih studija (prema Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju) u fakultet i osnivanje pravne osobe Fakultet hrvatskih studija u sastavu Sveučilišta u Zagrebu kao javne ustanove.

U Odluci o osnivanju zacrtano je poslanje novoga fakulteta kao visokoučilišne ustanove i znanstvene organizacije: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu sveučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Fakultet hrvatskih studija ustrojava i izvodi sveučilišne studije, programe cjeloživotne naobrazbe i druge oblike poučavanja, proučavanja i izobrazbe akademske razine i provodi znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost u znanstvenim područjima humanističkih i društvenih znanosti te u interdisciplinarnom području znanosti s posebnim fokusom na kroatološku, kulturološku, povijesnu, filološku, filozofsku, sociološku, informacijsko-komunikacijsku, demografsku, iseljeničku, identitetsku, psihologijsku, palijativnu i odgojno-obrazovnu problematiku.

Fakultet hrvatskih studija od 2007. smješten je na Sveučilišnom kampusu Borongaj, ima više od dvjesto nastavnika i vanjskih suradnika i 1390 studenata na studijima demografije i hrvatskoga iseljeništva, filozofije i kulture, hrvatskoga latiniteta, latinskoga jezika, komunikologije, kroatologije, povijesti, psihologije i sociologije.

Senat je na istoj sjednici dao suglasnost rektoru da imenuje dekana i prvi saziv Fakultetskoga vijeća. Sukladno tomu rektor prof. dr. sc. Damir Boras imenovao je prof. dr. sc. Pavu Barišića dekanom Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu kao privremenoga ravnatelja ustanove, kao i 34 člana Fakultetskoga vijeća, a još šest članova Fakultetskoga vijeća, studentskih predstavnika, izabrat će Studentski zbor Fakulteta hrvatskih studija. Zadaća je dekana i Fakultetskoga vijeća da pod nadzorom osnivača obave pripreme za početak rada ustanove i prirede opće akte.

Novi fakultet počeo je kao inovativni projekt Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva 1992., a od 1993. zvao se Hrvatski studiji.

Medijski odjeci

Kontakt

Sveučilište u zagrebu
Hrvatski studiji
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d
HR-10000 Zagreb
E-adresa