9. 7. 2019.

1959. Rođen u Gornjoj Dubici.

Naobrazba

1966. - 1974. Osnovna škola u Gornjoj Dubici i Odžaku.

1974. - 1978. Opća gimnazija u Bolu na Braču.

1978. - 1982. Studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku i Zagrebu.

1979. - 1983. Studij filozofije i njemačkoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu.

1983. - 1985. Poslijediplomski studij Filozofija znanosti na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Magistarski rad “Praktična filozofija u Hegela” obranjen na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, mentor Ante Pažanin.

1987. - 1989. Doktorski studij filozofije, germanistike i prava na Sveučilištu u Augsburgu. Disertaciju “Svijet i etos. Hegelov stav prema propasti Zapada” (Welt und Ethos. Hegels Stellung zum Untergang des Abendlandes), mentor Arno Baruzzi i izvjestitelj Alois Halder.

Zaposlenje i istraživački rad

1984. - 1986. Znanstveni asistent na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

1986. - Zaposlen u Institutu za filozofiju u Zagrebu, izabran u zvanje znanstvenoga savjetnika u trajnom zvanju.

1991. - 2001. Direktor, v.d. ravnatelja i ravnatelj Instituta za filozofiju.

1992. - 1997. Voditelj znanstvenoga projekata “Filozofija prava Ante Starčevića”.

1997. - 2002. Direktor programa trajne istraživačke djelatnosti “Povijest hrvatske filozofije i temeljni problemi filozofije”.

2002. - 2006. Voditelj znanstvenoga projekata “Praktična filozofija i estetika u Hrvatskoj”.

2008. - 2013. Voditelj znanstvenoga projekata “Suvremena politička filozofija i estetika u Hrvatskoj”.

2013. - 2016. Su-voditelj međunarodnoga projekta institutske suradnje Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta Ludwig Maximilian u Münchenu Filozofska sidra demokracija.

2014. - 2018. Suradnik na znanstvenom projektu “Hrvatska filozofija i znanost u europskom kontekstu od 12. – 20. st.” voditeljice Erne Banić-Pajnić, voditelj u završnoj godini.

Nastava

1993. - 1995. Zamjenik voditelja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i nositelj kolegija Ante Starčević i Filozofija prava i politike.

2000. – 2011. Na Katoličko-bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nositelj kolegija Povijest filozofije i Metafizika.

2001. – 2011. Na Sveučilištu u Zadru nositelj kolegija Novovjekovna filozofija.

2004. – 2015. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku nositelj kolegija Filozofija politike.

2005. - 2016. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu nositelj kolegija Filozofija demokracije, Filozofija pravednosti, Uvod u filozofiju, Novovjekovna filozofija, Filozofija prava i Filozofija politike.

2005. - 2013. Pročelnik Odsjeka za filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

2018. - Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu nositelj kolegija Politička i pravna filozofija.

Javna djelatnost i dužnosti

1993. - 2005. Glavni i odgovorni urednik časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica te urednik biblioteke Filozofska istraživanja.

2003. - 2016. Predsjednik Hrvatske paneuropske unije.

2004. - 2006. Pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i športa.

2005. - 2006. Predsjednik Upravnoga odbora Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

2005. - 2007. Predsjednik Savjeta Sveučilišta u Splitu.

2005. - 2015. Kodirektor poslijediplomskoga tečaja “Filozofija i demokracija” na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku.

2007. - 2009. Predsjednik Hrvatskoga filozofskog društva.

2014. - 2016. Predsjednik Kluba hrvatskih humboldtovaca.

2015. - Glavni tajnik Međunarodne paneuropske unije.

2016. - 2017. Ministar znanosti i obrazovanja u Vladi Republike Hrvatske.

Usavršavanja i boravci u inozemstvu

1987. - 1989. Stipendija Njemačke akademske razmjene (DAAD) na Sveučilištu u Augsburgu.

1997. - 1998. Stipendija Zaklade Alexandera von Humboldta na Sveučilištu u Augsburgu.

2002. - 2003. Gostujući profesor na Sveučilištu Kvansei Gakuin u Nishinomyi u Japanu.

2004. / 2018. Stipendija Zaklade Alexandera von Humboldta na Sveučilištu Ludwig Maximilian u Münchenu.

Nagrade i priznanja

2011. Povelja znanstveno-kulturne manifestacije Dani Frane Petrića.

2011. Priznanje Hrvatske paneuropske unije.

2015. Nagrada za znanstvenu izvrsnost Instituta za filozofiju u Zagrebu.

2017. Priznanje za osnivanje Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

2018. Priznanje Humboldtove zaklade za znanstveni rad i doprinos suradnji.

2018. Priznanje rektora za napredak Sveučilišta u Splitu.

 

Kontakt

Sveučilište u zagrebu
Hrvatski studiji
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d
HR-10000 Zagreb
E-adresa