21. 9. 2021.

Europski centar za mir i suradnju

U povodu Svjetskoga dana mira sudjelovao sam u obilježavanju prve obljetnice Europskoga centra za mir i suradnju i Kuće susreta "Marija Zvijezda" u Banja Luci. Govorio sam u ime Međunarodne paneuropske unije i istaknuo vrijednost Europskoga centra u trapističkom samostanu koji povezuje europsku prošlost s europskom sadašnjošću i  budućnošću.

Više

11. 9. 2021.

Bosanska Posavina

Na znanstvenom skupu "Bosanska Posavina: jučer, danas, sutra", koji je u organizaciji Društveno-kulturne platforme za Bosansku Posavinu i Udruge Prsten održan u Zagrebu 11. rujna 2021., govorio sam o "Zavičaju u svjetlu moderne bez-zavičajnosti". Bio sam predsjednik Znanstvenoga vijeća skupa koji je okupio izlaganja jedanaest znanstvenika.

Više

10. 7. 2021.

Posjet Banja Luci

U subotu 10. srpnja 2021. sudjelovao sam na radnom sastanku vezanom za provedbu projekta Europskoga centra za mir i suradnju u Banja Luci. U sklopu sastanka organizirano je razgledavanje trapističkoga samostana "Marija Zvijezda" gdje su predstavljeni nacrti za izgradnju Kuće susreta.

Više

18. 6. 2021.

Oblikovanje Europe

Na 47. Paneuropskim danima u Marxovu rodnom gradu Trieru govorio sam o reformi europske demokracije. Založio sam se za stavljanje težišta na odlučivanje građana te na izgradnju europske javnosti i snažnije konstituiranje europskoga demosa.

Više

11. 6. 2021.

Seminar o obrazovanju

Održao sam izlaganje na međunarodnom seminaru „Obrazovanje i cjeloživotno učenje – što donosi 'novo normalno' vrijeme?“. Govorio sam o idealu integrativne humanističke naobrazbe i obrazovnim kompetencijama za digitalno doba.

Više

Kontakt

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet hrvatskih studija
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d
HR-10000 Zagreb
E-adresa