28. 7. 2017.
images/SD_2017-07-27.jpg

Osvrt Ivana Pavića na promociju sveučilišnog udžbenika “Ideal vladavine puka. Uvod u filozofiju demokracije”

Slobodna Dalmacija, 27. 7. 2017.

Kontakt

Sveučilište u zagrebu
Hrvatski studiji
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d
HR-10000 Zagreb
E-adresa