5. 6. 2021.
images/uvodno-predavanje.jpg

Izabran sam za redovitoga člana Europske akademije znanosti i umjetnosti (Academia Scientiarum et Artium Europea). Odluku o primanju u članstvo donio je 21. svibnja 2021. Senat Akademije temeljem zasluga u znanstvenim istraživanjima i drugih postignuća kandidata.

Akademija ima sjedište u Salzburgu i okuplja preko 2000 istaknutih znanstvenika i stručnjaka iz cijele Europe. Među njima nalaze se 34 dobitnika Nobelove nagrade, a razdijeljeni su u osam razreda: humanističke znanosti, medicina, umjetnosti, prirodne znanosti, društvene znanosti, pravo i ekonomija, tehničke i znanosti o okolišu, svjetske religije, korporativna i javna uprava. Izabran sam u I. razred – Humanističke znanosti.   

Europska akademija osnovana je na prijedlog svjetski poznatoga kardiokirurga iz Salzburga Felixa Ungera, koji je bio njezin prvi predsjednik, tadašnjega nadbiskupa Beča kardinala Franza Königa i filozofa politike Nikolausa Lobkowitza, bivšega rektora sveučilišta u Münchenu i Eichstättu, koji je bio potpredsjednik i počasni predsjednik Akademije. Na osnivačkoj skupštini Akademije 7. ožujka 1990. u Salzburgu nazočni su bili akademik Ivan Supek i tadašnji rektor Sveučilišta u Zagrebu akademik Zvonimir Šeparović. Od 2020. predsjednik je Akademije filozof znanosti prof. dr. emeritus Klaus Mainzer.

Misija je Akademije poticanje interdisciplinarne suradnje između uglednih znanstvenika iz svih područja, vodećih umjetnika i stručnjaka u upravljanju. Njihova je zadaća proučavanje društvenih izazova i pomaganje u rješavanju složenih pitanja važnih za europsku budućnost i prosperitet. Akademija sebe određuje kao živi izraz duhovnoga jedinstva Europe. Promičući disciplinarnu i interdisciplinarnu suradnju na europskoj razini, posebice se brine za očuvanje europskih vrjednota, njihova odgovarajućega položaja, zračenja i oplođivanja u svijetu.

Medijski odjeci

Kontakt

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet hrvatskih studija
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d
HR-10000 Zagreb
E-adresa