7. 5. 2021.
images/dan_europe_2021_1.jpg

Sudjelovao sam u okruglom stolu »Prošlost, sadašnjost i budućnost Europske unije«, koji je u povodu Dana Europe organizirala Hrvatska paneuropska unija u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel.

Govorio sam o predstojećoj stotoj obljetnici Paneuropske unije, o izjavi predsjednika Međunarodne paneuropske unije o Europi u 21. stoljeću, o konferenciji o budućnosti Europe te o paneuropskom projektu  izgradnje Europskoga centra za mir i suradnju Marija Zvijezda u Banja Luci.

Priopćenje

Kontakt

Sveučilište u zagrebu
Hrvatski studiji
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d
HR-10000 Zagreb
E-adresa