21. 8. 2018.
images/kina1.jpg

XXIV. Svjetski filozofski kongres, Peking, 13.-20. kolovoza 2018.

Održao sam predavanje “Agon istine i laži u demokraciji” i bio moderator Sekcije za političku filozofiju. Sudjelovao sam na Općoj skupštini Međunarodne federacije filozofskih društava kao izaslanik Hrvatskoga filozofskog društva.

Kontakt

Sveučilište u zagrebu
Hrvatski studiji
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d
HR-10000 Zagreb
E-adresa