26. 8. 2018.
images/kina2.jpg

Sveučilište Renmin, Peking, 22.-24. kolovoza 2018.

Održao sam predavanje “Istina i politika u doba digitalnih medija”.

Program konferencije

Kontakt

Sveučilište u zagrebu
Hrvatski studiji
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d
HR-10000 Zagreb
E-adresa