15. 11. 2018.

Video-snimka predavanja na simpoziju Na Sjeveru s Pavlom Vuk-Pavlovićem

Koprivnica, 13. 11. 2018.

Kontakt

Sveučilište u zagrebu
Hrvatski studiji
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d
HR-10000 Zagreb
E-adresa