9. 7. 2019.

Sveučilišni udžbenik “Ideal vladavine puka. Uvod u filozofiju demokracije” predstavljen je 30. lipnja 2017. u dvorani Školske knjige u Zagrebu.

Osvrt Vanje Gavrana (Paneuropska unija Bosne i Hercegovine)

Kontakt

Sveučilište u zagrebu
Hrvatski studiji
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d
HR-10000 Zagreb
E-adresa