15. 8. 2019.
images/etizacija.jpg

U koautorstvu s Antom Čovićem objavio sam članak „Etizacija u svjetlu dihotomije prava i morala“. Razmatramo učinke suvremene etizacije u različitim područjima života, od gospodarstva i tehnike do znanosti i politike, s posebnim naglaskom na potkopavanje temelja pravne države. Polazimo od pitanja o odnosu nabujale etizacije svijeta života prema načelu odvajanja prava i morala te prema vladavini prava kao minimuma morala u društvu. Zaključak je da neobuzdana i preobilna etizacija raznih sfera može biti pogubna za dobro uređenje i blagostanje u suvremenom pluralističkom društvu.

„Teoretsko je polazište za ovo razmatranje Thomasiusova podjela naravnoga prava na honestum, decorum i iustum te Kantova dihotomija metafizičkih temelja nauka o pravu i kreposti u Metafizici ćudoređa. Taj je okvir upravo vrhunac prosvjetiteljskih nastojanja za strogim odvajanjem sfere zakonitosti i moralnosti. Postavlja se u tom sklopu pitanje, potkopavaju li suvremene etičke tendencije prosvjetiteljsko naslijeđe zaštite ljudskih prava.

Na temelju takva dihotomna modela dalje se raščlanjuje utjecaj nedavne ekspanzije profesionalnih, medicinskih, znanstvenih, poslovnih i drugih oblika etike, masovno uspostavljanje etičkih povjerenstava, politička korektnost i djelovanje javnoga mnijenja na okvir ljudskih temeljnih sloboda. Za ilustraciju prikazana su dva ogledna primjera iz Hrvatske – normativni nedostatci etičkoga kodeksa i zloporaba etičkoga tijela u političke svrhe.“

Članak na Hrčku

Članak u PDF-u

Kontakt

Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d
HR-10000 Zagreb
E-adresa