Pavo Barišić

Pavo Barišić

Životopis

Pavo Barišić rođen je 9. rujna 1959.

Naobrazba

Maturirao gimnaziju 1978.

Diplomirao je 1982. studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Diplomirao je 1983. studij filozofije i njemačkoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu.

Magistrirao je 1985. radom “Praktična filozofija u Hegela” na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu gdje je bio znanstveni asistent od 1984. do 1986.

Doktorirao je 1989. na Sveučilištu u Augsburgu disertacijom “Welt und Ethos. Hegels Stellung zum Untergang des Abendlandes”.

Zaposlenje

Znanstveni je savjetnik u trajnom zvanju u Institutu za filozofiju u Zagrebu gdje je zaposlen od 1986.

Bio je ravnatelj Instituta 1991.-2001.

Direktor je programa trajne istraživačke djelatnosti „Povijest hrvatske filozofije i temeljni problemi filozofije” 1997.-2002. Voditelj je znanstvenih projekata „Filozofija prava Ante Starčevića“ 1992.-1997., „Praktična filozofija i estetika u Hrvatskoj” 2002.-2006. i „Suvremena politička filozofija i estetika u Hrvatskoj“ 2008.-2013. Suradnik je na znanstvenom projektu „Hrvatska filozofija i znanost u europskom kontekstu od 12. – 20. st.“ od 2014.

Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu gdje predaje Uvod u filozofiju, Novovjekovnu filozofiju, Filozofiju prava i Filozofiju politike.

Bio je pročelnik Odsjeka za filozofiju od 2005. do 2013.

Voditelj je projekta institutske suradnje Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta Ludwig Maximilian u Münchenu Filozofija i demokracija 2013.-2015.

Dužnosti i službe

Glavni i odgovorni urednik časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica te urednik biblioteke Filozofska istraživanja bio je 1993.-2005.

Predsjednik Savjeta Sveučilišta u Splitu bio je 2005.-2007.

Predsjednik Hrvatskoga filozofskog društva bio je 2007.-2009.

Pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i športa bio je 2004.-2006.

Predsjednik Upravnoga odbora Agencije za znanost i visoko obrazovanje bio je 2005.-2006.

Predsjednik je Hrvatske Paneuropske unije od 2003.

Glavni je tajnik Međunarodne Paneuropske unije od 2015.

Predsjednik je Kluba hrvatskih humboldtovaca od 2014.

Član je Uredništva časopisa Dokos (Toledo, Španjolska), Međunarodnoga savjeta Jahrbuch für Hegelforschung (Bochum, Njemačka) i časopisa Limes (Vilnius, Litva).

Kodirektor je međunarodnoga skupa „Filozofija i demokracija“ na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku od 2005.

Usavršavanja, gostovanja i nagrade

Boravio je kao doktorand u okviru programa Njemačke akademske razmjene (DAAD) na Sveučilištu u Augsburgu 1987.-1989.

U istraživačkom programu Zaklade Alexander von Humboldt bio je gostujući istraživač na Sveučilištima u Augsburgu i Münchenu 1997.-1998. i 2004.

Predavao ja kao gostujući profesor na Sveučilištu Kvansei Gakuin u Nishinomyi u Japanu 2002.-2003.

Dobitnik je nagrade za znanstvenu izvrsnost u Institutu za filozofiju 2015.

Publikacije

Objavio je knjige i zbornike:

  • Dijalektika običajnosti (Zagreb 1988.)
  • Welt und Ethos (Würzburg 1992.)
  • Filozofija prava Ante Starčevića (Zagreb 1996.)
  • Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije (ur., Zagreb 2000.)
  • Pavao Vuk-Pavlović – život i djelo (ur., Zagreb 2003.)
  • Demokracija i etika (ur., Zagreb 2005.)
  • Demokracija na prekretnici (ur., Zagreb 2014.)
  • Deliberative Demokratie (ur. s Henningom Ottmannom, Baden-Baden 2015.)
  • Demokratie und Öffentlichkeit. Geschichte – Wandel — Bedeutung (ur. s Henningom Ottmannom, Baden-Baden 2016.)
  • Ideal vladavine puka. Uvod u filozofiju demokracije (Zagreb–Split 2016.)