Pavo Barišić

Pavo Barišić

Sveučilište u Augsburgu odbacilo je sve optužbe

Početkom 2017. godine prof. dr. sc. Ivan Đikić i prof. dr. sc. Jure Zovko optužili su me za autoplagijat koji sam navodno počinio u doktorskoj disertaciji koju sam 1989. godine obranio na Sveučilištu u Augsburgu. Sveučilište je svojim nadležnim tijelima povjerilo istragu optužujućih navoda, te me 28. 2. 2018. obavijestilo o njezinim rezultatima.

Ovdje navodim dispozitiv iz »Konačnog stajališta Sveučilišta u Augsburgu«:

»U veljači 2017. Sveučilištu u Augsburgu izneseni su prigovori protiv g. prof. dr. Pave Barišića koji se odnose na disertaciju pod naslovom »Svijet i etos. Hegelov stav prema propasti Zapada« koju je u ljetnom semestru 1989. predao na tadašnjem Filozofskom fakultetu I Sveučilišta u Augsburgu.

Po primitku završnih izvještaja obaju sveučilišnih tijela kojima je povjereno da ispitaju iznesene prigovore Sveučilište u Augsburgu usvojilo je konačan stav da glede spomenutog predmeta

A) nije došlo do povrede općih »Načela za postupanje u slučaju sumnje na nedolično znanstveničko ponašanje« Sveučilišta u Augsburgu te da se nadalje

B) ne može utvrditi ni povreda Pravilnika o promaknuću tadašnjega Filozofskog fakulteta I Sveučilišta u Augsburgu koja bi opravdala da se g. Barišiću pripiše namjera svjesne prijevare i da se u skladu s tim poduzmu daljnje mjere.«

Gornjem citatu prilažem originalne dopise u cijelosti (na njemačkom):

Iz medija

Plenković: Pavo Barišić zaslužuje ispriku onih koji su ga napadali (Večernji list)

Sveučilište u Augsburgu: Pavo Barišić nije plagirao doktorat! »Za razliku od nekih mojih hrvatskih kolega, imam izuzetno dobru reputaciju u Njemačkoj« (Jutarnji list)