Pavo Barišić

Pavo Barišić

Ustavni sud potvrdio da su Plenković i Barišić bili u pravu

U odluci od 25. travnja 2017. Ustavni sud utvrđuje da Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju nema pravo odlučivati o pojedinačnim optužbama za kršenje Etičkoga kodeksa, a pogotovo ne kao »tijelo završne instance«. Stoga je svojom »presudom« protiv mene postupio izvan granica zakona i Ustava te se grubo ogriješio o autonomiju sveučilišta.

U obrazloženju odluke Ustavni sud navodi:

»Odboru nije dano ovlaštenje da ›razmatra i rješava‹ kao tijelo ›završne instance‹ ›u predmetima nečasnih akademskih ponašanja› kako je to propisano osporenom odredbom Etičkog kodeksa. Također, takva ovlast nije mu dana niti jednom drugom odredbom ZoZDiVO-a. Dakle, člankom 112. ZoZDiVO-a Odboru nije dana ovlast da odlučuje o pojedinačnim slučajevima (predmetima) kršenja Etičkog kodeksa: 2006-2015.«

I dalje:

»Stoga, a imajući u vidu sve prethodno navedeno, ocjena je Ustavnog suda da članak 7. stavak 4. Etičkog kodeksa:2006-2015 u dijelu koji glasi: ›a završna je razina Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju‹, po svom sadržaju nije u granicama koje je odredio zakon. Slijedom navedenog, osporeni dio članka 7. stavka 4. Etičkog kodeksa:2006-2015 nije u skladu s člankom 112. ZoZDiVO-a i člankom 5. Ustava.«

Presuda u cijelosti (PDF)

Reakcije