Pavo Barišić

Pavo Barišić

Je li pogreška u fusnoti plagijat?

Pregled činjenica

  • U broju 46 (2/2008) časopisa Synthesis philosophica objavljen je članak »Does Globalization Threaten Democracy?«. U podrubnoj bilješci br. 4 na str. 301 pogreškom nije navedeno ime autora citirana u ulomcima teksta bilješke.
  • Propust je primijećen i ispravljen u španjolskoj inačici istoga članka objavljena pod naslovom »¿Supone la globalización una amenaza para la democracia?« Članak je predan u svibnju 2009. Objavljen je 2010. u broju 5-6 časopisa Dokos. Bilješka 5. na str. 15 sadrži referenciju: Véase: Stephen Schlesinger, »Can Democracies be Organized?«, Maxims News Network, 11/06/2008.
  • Sljedeće izdanje istoga članka tiskano je 2012. u njemačkom zborniku Freiheit ohne Recht? na engleskom jeziku. Bilješka 6 na str. 242 sadrži referenciju: Stephen Schlesinger, “Can Democracies be Organized?”, 11/06/2008 (MaximsNews Network).
  • Propust je naknadno ispravljen također u inačici prvobitnoga članka u časopisu Synthesis philosophica koji se nalazi na portalu znanstvenih časopisa Hrčak. Za prvotni i naknadno ispravljeni propust upućena je isprika autoru Stephenu Schlesingeru, koji je ispriku prihvatio.
Inkriminacija
Podrubna bilješka s pogreškom u časopisu Synthesis philosophica br. 46 iz 2008.
Inkriminacija
Bilješka s ispravljenom pogreškom u španjolskom časopisu Dokos br. 5–6 iz 2010.
Inkriminacija
Bilješka s ispravljenom pogreškom u njemačkom zborniku »Freiheit ohne Recht?« iz 2012.
Inkriminacija
Podrubna bilješka s ispravljenom pogreškom u časopisu Synthesis philosophica br. 46 iz 2008.

Odbačena prijava zbog plagijata

Prijava zbog plagijata podnesena je protiv autora članka u veljači 2011., dvije godine nakon što je pogreška uočena i u drugom tiskanom izdanju članka ispravljena.

Inkriminacija
Usporedni tekst fusnote i izvornika iz prijave – podebljanim pismom označene su podudarnosti

Etičko povjerenstvo Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu odbacilo je 2011. prijavu za plagijat kao neosnovanu. Etički savjet Sveučilišta u Zagrebu donio je 2012. mišljenje da se »ne radi o plagijatu ili njegovim pojavnim oblicima«.

Izricanjem pravorijeka etičkih tijela matičnih ustanova pitanje plagijata u navedenom je slučaju zaključeno i »stvar presuđena«, res judicata. Temeljno načelo pravne države da se u istoj stvari ne sudi ponovno, non bis in idem, narušeno je u djelovanju Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju nakon imenovanja autora za ministra znanosti i obrazovanja u listopadu 2016.

Brojni ugledni i istaknuti znanstvenici izrazili su svoju osudu kršenja elementarnih etičkih i pravnih načela u postupanju krnjega Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju te su mnogi od njih svojim nalazima potvrdili kako u dotičnom slučaju ne može biti riječi o plagijatu nego o nenamjernoj pogrešci koja je ispravljena.